ถ้าไม่ลืมตัวก็รู้ได้เอง

ถ้าเราสนใจเรื่องดับทุกข์ตัวเอง ไม่ให้เกิดความสับสนวุ่นวายทั้งกายวาจาใจ คือ เป็นคนไม่ลืมตัว เราก็ต้องมาปฏิบัติ แล้วเราจะรู้จัก เพราะ “ญาณ” มันจะเกิดขึ้นตามลำดับ ไม่ต้องไปถามใคร ญาณนั้นมันจะค่อยก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไป มันจะรู้จักจริงๆ เรื่องนี้ผมรับรองว่าผมรู้จริงๆ ผมจะเอาชีวิตของผมเป็นเดิมพันเพราะว่าความหลุดพ้นมันมีอยู่แล้ว

คนไม่รู้มาสอนมันจะรู้ได้อย่างไร มันก็เหมือนไปขุดบ่อน้ำบนเนินเขา เมื่อใดจึงจะพบน้ำ ถ้าไปขุดใกล้แม่น้ำลำธาร เดี๋ยวเดียวก็พบน้ำ ถ้าเรามาชี้ให้คนเขาดูจิตใจตัวเอง ไม่วันใดก็วันหนึ่งเขาจะรู้ได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้พุทธศาสนาเจริญ ทำให้ธรรมะเจริญ หรือทำให้ความหลุดพ้นเจริญขึ้นมาได้ เพราะธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้า มีมาก่อนพระพุทธเจ้า พระองค์เป็นคนแรกที่ค้นพบ พบแล้วก็นำมาสอน แต่คนเราบางทีมีคนมาพูดความจริงให้ฟัง ไม่อยากฟังไม่อยากเชื่อก็มี เหมือนกับอุปกาชีวกผู้ซึ่งแสวงหาความหลุดพ้น เมื่อพบกับพระพุทธเจ้า ท่านแสดงธรรมให้ฟังแล้วก็เดินหนี


( หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ : เปิดประตูสัจธรรม )