คนมีดีเอามาพูด

ดังนั้น พวกเรามาฟังที่อาตมาพูดนี้ ต้องพยายามให้เป็นข้าวที่หนึ่ง ข้าวที่หนึ่งราคาแพง กินก็มีรสดี ถ้าใครเป็นแกลบก็ใช้ไม่ได้ เป็นรำให้เป็ดให้ไก่กินก็ยังดี เป็นปลายข้าวก็อย่างนั้นแหละ ดีไม่เหมือนกัน ต้องเข้าใจอย่างนั้น ไปฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์คนไหน ต้องฟังด้วยสติปัญญา อย่าฟังเพราะคนนี้พูดไพเราะ อาตมาไม่เคยพูดภาษากลาง ต้องพูดน้อยๆ อาตมาเป็นคนจังหวัดเลย พูดภาษากลางไม่เป็น เพิ่งเป็นเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ถึงเป็นก็อย่างนั้นแหละ ยังไม่รู้อักขระ อักษร ก็จำเป็นต้องพูด เพราะคนมีดีเอามาพูด ไม่ใช่คนอวดดี คนอวดดีกับคนมีดี พูดไม่เหมือนกัน คนอวดดีพูดเปะปะลงตมลงโคลน แต่คนมีดีมาพูด พูดแล้วทุกคนต้องเดินตามได้ พูดอย่างนี้อาจจะคิดว่าหลวงพ่อบ้าบออะไรอวดดี พูดภาษาไม่ถูก แต่อาตมาจะพูดความจริง ที่พูดมานี่ของจริงแท้ ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่แปรผัน จะมีพระพุทธเจ้า อาตมาก็พูดอย่างนี้ ไม่มีพระพุทธเจ้า อาตมาก็ต้องพูดอย่างนี้จริงๆ เพราะอาตมาต้องการให้ทุกคนรู้อันนี้ อันนี้รู้ได้ทุกคน

ที่รู้ได้เพราะคนเป็นเม็ดข้าวอ้วนข้าวเต็มอยู่แล้ว ไปเข้าโรงสีข้าว ข้าวดีๆ ก็เป็นข้าวที่หนึ่งออกมา ข้าวไม่ดีตากไม่ดีก็เป็นข้าวที่สอง ที่สามก็ยังใช้ได้ เป็นรำยังให้เป็ดให้ไก่กิน ถ้าเป็นแกลบก็เป็นธรรมดาเอาไปกลบดินได้ ดังนั้นพวกเราต้องพยายามฟังให้เป็นข้าวที่หนึ่งจริงๆ


( หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ : เปิดประตูสัจธรรม )