ให้รู้จักพระ

พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำบุญให้ทานรักษาศีล แต่ให้เรารู้จักว่าบุญคืออะไร ทำให้มันถูก พ่อสอนว่า “ทำบุญให้เลือกวัด ตักบาตรให้เลือกพระ” วัดอยู่ที่ไหน พระอยู่ที่ไหน ถ้าเราเข้าใจว่าคนที่โกนหัวนุ่งผ้าเหลืองเป็นพระ ก็ถูกแต่ถูกโดยสมมติ มันเป็นไม้ผุ มันเป็นเปลือกไม่ใช่ใจกลางของไม้ เอาไปปลูกบ้านสร้างเรือนไม่ได้ผลดีเท่าใด

พระแท้ๆ คือใคร คือ พ่อเราแม่เราและตัวเรานี่เอง พระแปลว่าผู้สอน ผู้ใดสอนให้ออกจากความทุกข์ก็เรียกว่าพระ เราสวดว่า “สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ แปลว่า สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้ว” พระ คือ คนปฏิบัติดีต่างหาก “อุชุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ แปลว่า สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้ว” ตรงอย่างไร ตรงต่อคำสอนของพ่อเราแม่เรา หรือตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือตรงลงไปที่จิตใจที่มันนึกมันคิดนั่นแหละ จึงจะเป็นใจกลางของมันแท้ๆ ทำตัวเรานี่แหละให้เหมือนพระพุทธเจ้า


( หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ : เปิดประตูสัจธรรม )