อยู่กับโลกโดยไม่ติดสมมติ

โลกนี้ก็ถูกสมมติขึ้นมาอีกเหมือนกัน สำหรับคนที่รู้แล้ว เขาก็อยู่ในโลกสมมติอันนี้ได้ แต่เขาไม่ติดสมมติใดๆ ในโลกนี้ทั้งหมดเลย ดุจดอกบัวแม้เกิดในโคลนตม แต่เมื่อพ้นน้ำขึ้นมาแล้ว ไม่มีกลิ่นโคลนตมอยู่อีก อย่างผู้ใหญ่บ้านกำนันก็คนธรรมดานี่เอง แต่เราสมมติขึ้นมา ครูโรงเรียน ตำรวจทหารก็สมมติขึ้นมา อย่างโลหะเราก็เอามาสมมติเป็นเหรียญหนึ่งบาท เหรียญห้าบาท หรือธนบัตรใบละสิบบาท ใบละยี่สิบบาท ใบละร้อยบาท ใบละห้าร้อยบาท ก็คือกระดาษนี่เอง หรือทองคำมันก็เป็นโลหะชนิดหนึ่ง เรามาสมมติให้มันมีค่าเท่านั้นเท่านี้ แต่มันก็เป็นของจริง จริงโดยสมมติ ให้เรารู้จักสมมติจริงๆ และอยู่กับสมมติได้ ถ้าเราไม่รู้จักสมมติจริงๆ แล้ว เราจะไปติดมัน ผีเทวดา นรกสวรรค์ นิพพานนี่ก็เป็นเรื่องสมมติทั้งสิ้น แต่ก็เป็นจริงโดยสมมติ

ทุกท่านที่ฟังผมอยู่ในขณะนี้ คงรู้สึกเฉยๆ ลักษณะนี้แหละมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้น ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย พระเณร คนไทยคนจีน คนลาว คนเขมร ซึ่งก็สมมติเรียกขึ้นมาทั้งนั้น แต่ก็จริง จริงโดยสมมติ


( หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ : เปิดประตูสัจธรรม)