ชวนเอานิพพานเดี๋ยวนี้

ปัจจุบัน คำสอนของพระพุทธเจ้าหาได้ยากเต็มที เหมือนกับกลองที่ใช้ไปนานๆ แล้วมันแตกมันผุไป ใช้ไปอีกแตกอีก ก็หาไม้ใหม่มาซ่อมมาแซมอยู่เสมอ นานๆ ไปไม้เก่าก็ไม่มีเหลือ เหมือนกับเดี๋ยวนี้ ที่สอนกันแต่เรื่องทำบุญ เรื่องให้ทาน เรื่องทำกรรมฐาน หรือเรื่องตายแล้วจะไปสวรรค์ไปนิพพาน อันนี้ถูกน้อยไม่ถูกมาก ถูกมากจริงๆ ต้องเอาเดี๋ยวนี้ เอาสวรรค์เดี๋ยวนี้ เอานิพพานเดี๋ยวนี้ จะเอาเดี๋ยวนี้ก็เอาได้ เพราะนิพพานมันมีอยู่แล้ว ลักษณะที่จิตใจเฉยๆ มันเหนือทุกข์เหนือสุข เหนือดีเหนือชั่ว มันมีอยู่แล้ว ไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญ ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข มันเป็นอยู่อย่างนั้น ถ้าหากเราไม่เห็นเดี๋ยวนี้ เวลาจวนจะตายต้องเห็นจริงๆ เพราะความคิดมันคิดไปไม่มีทางหยุด แต่เมื่อเราจะตาย ความคิดมันจะสั้นเข้า สั้นเข้า และหยุดในที่สุด มันเป็นอย่างนั้น


( หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ : เปิดประตูสัจธรรม )