ธรรมะบรรยาย โดยอาจารย์อัญชลี ไทยานนท์

จิตเดิมแท้เป็นประภัสสร
vdo004.mp3

รู้เท่าทันใจ
vdo005.mp3

สุขไม่มี มีแต่ทุกข์
vdo006.mp3

ปริศนาธรรม
dharma_puzzle.mp3

สงบแท้สุขจริง
real_ peacefully.mp3

บรรยายธรรมที่ World Buddhist University
world_buddhist_university.mp3

มันต้องดับสนิทเสียก่อน
จึงจะแจ้ง
( อัญชลี ไทยานนท์ )