ปรับความเข้าใจในคำสอนของหลวงพ่อเทียน ๑           คลิ้กเพื่อฟัง
ปรับความเข้าใจในคำสอนของหลวงพ่อเทียน ๒           คลิ้กเพื่อฟัง
ท่านจึงว่าเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์ เป็นสิ่งที่เคารพนับถือ เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน ของเหล่านี้จึงคาดคิดเอาไม่ได้ เรื่องธรรมะมันต้องปฏิบัติให้ เป็น เมื่อมันยังไม่ เป็น แล้วอย่าเข้าใจว่าตัวเองรู้
(หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ)