เว็บไซต์ปรมัตถสัจจะ ภาคภาษาอังกฤษ

เนื่องจากมีผู้ปฏิบัติเจริญสติตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ที่เป็นชาวต่างชาติหลายคนได้ขอร้องให้อาจารย์อัญชลี ไทยานนท์ แปลหนังสือ “ทวนกระแสความคิด” ของอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนด้วย ดังนั้นอาจารย์และทีมงานจึงได้เสียสละและทุ่มเทเวลาในการแปลหนังสือ “ทวนกระแสความคิด” เป็นภาษาอังกฤษ ด้วยความตั้งใจที่จะให้คนต่างชาติที่มีความสนใจ และเดินตามมาข้างหลังได้มีโอกาสรู้จักหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ และธรรมะคำสอนที่แท้จริงและถูกต้องของท่าน โดยเฉพาะเรื่องปรมัตถธรรมและโลกุตตรธรรมที่หลวงพ่อเทียนพูดถึงนั้นเป็นเรื่องที่ลุ่มลึกและเข้าใจยากยิ่ง ฉะนั้นการพูดถึงปรมัตถธรรมและสภาวธรรมจึงจำเป็นต้องให้ผู้ที่รู้จริงเป็นคนพูดและอธิบาย แต่กระนั้นก็ยังเป็นการยากลำบากที่จะสื่อสารให้ผู้ที่ยังไม่มีปัญญาเข้าใจได้ เพราะมันไม่ใช่เรื่องโลกๆ จึงต้องขอยืมภาษาสมมติของปุถุชนมาใช้แม้จะไม่ค่อยตรงกับความเป็นจริงที่ผู้รู้ต้องการสื่อสารนัก แม้แต่ให้พูดเป็นภาษาไทยก็ลำบากอยู่แล้ว เมื่อต้องมาแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ยิ่งมีความยากลำบากมากขึ้นในการเลือกใช้คำศัพท์ให้ตรงกับความหมายของอารมณ์วิปัสสนาและสภาวธรรมที่หลวงพ่อเทียนพูด อาจารย์อัญชลีมีความละเอียดและรอบคอบอย่างยิ่งในการเลือกใช้คำศัพท์ให้ถูกต้องตรงกับความหมายที่แท้จริง แม้จะต้องเสียเวลามากแต่อาจารย์และทีมงานก็มิได้ย่อท้อ เพราะอาจารย์ต้องการอธิบายเรื่องที่ยากให้ผู้อ่านเข้าใจได้มากที่สุด อาจารย์อัญชลีแปลหนังสือเล่มนี้เพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาพระคุณของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ดังนั้นคนต่างชาติที่มีโอกาสได้อ่านหนังสือแปลเล่มนี้จึงเป็นผู้โชคดีมาก เพราะสามารถใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงที่สุดของทุกข์ ผู้อ่านอาจจะยังไม่เข้าใจสิ่งที่อาจารย์อัญชลีเขียนในวันนี้ แต่เมื่อเขาปฏิบัติไปแล้วได้ผล เขาจะเข้าใจเรื่องนั้น อาจารย์อัญชลีบอกว่า “เราต้องเขียนให้ชัดเจนและแปลให้ถูกต้อง อย่าบิดเบือนคำสอนของหลวงพ่อ เพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ทุกชาติ ทุกภาษา ตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ”

เรายินดีจะแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้อาจารย์อัญชลีได้แปลหนังสือ "ทวนกระแสความคิด" เป็นภาษาอังกฤษและพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วในชื่อ Against The Stream Of Thought II และอาจารย์อัญชลีได้อนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้นำมาลงบนเว็บไซต์ปรมัตถสัจจะ

หนังสือทวนกระแสความคิด

เนื่องจากมีผู้สนใจสอบถามมาหลายท่านว่าจะหาซื้อหนังสือทวนกระแสความคิดได้ที่ไหน จึงขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้ไม่มีหนังสือทวนกระแสความคิดวางจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไปแล้ว หากท่านผู้ใดต้องการ สามารถสั่งซื้อได้โดยผ่านทีมงานของเว็บไซต์ปรมัตถสัจจะ ในราคาเล่มละ ๑๗๕ บาท

ความจริงแล้ว “ใจ” ไม่ต้องรักษา เพียงแต่ให้เราออกหน้า “ใจ – คิด” ได้ ออกหน้า “ใจ – คิด” ได้ หมายความถึงอะไร? คือ เราต้องรู้ว่า “ใจ – คิด” เราต้องรู้ - ต้องเห็น - ต้องเป็น - ต้องมี ถ้าเราเพียงแต่รู้ว่าใจคิด มันก็เลยเข้าไปในความคิด เมื่อมันเข้าไปในความคิด สภาวะนั้นท่านเรียกว่าทุกข์

(หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ)