สอนเข้าข้างใน

พระ แปลว่า ผู้สอน เดี๋ยวนี้สอนกันหลายอย่าง สอนให้ ให้ทาน ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า หรือให้สร้างพระพุทธรูปที่นั่นที่นี่ให้ใหญที่สุดในโลก สอนแบบนี้สอนออกนอกตัว แต่ที่จะนำมาเล่าสู่ฟังนี้ ไม่ได้สอนให้ออกไปข้างนอก เพราะสอนออกไปข้างนอกมีคนสอนมากแล้ว แต่จะสอนให้ดูข้างในชีวิตในจิตใจของเราว่ามันสะอาด สว่าง สงบอยู่แล้ว สะอาด เพราะมันไม่เคยสกปรกมาก่อน สว่าง เพราะเรารู้เราเห็นจิตใจที่มันนึกมันคิด สงบเพราะหยุดได้แล้ว ไม่ต้องไปศึกษาตำรับตำราที่ไหนอีกแล้ว ที่สุดของทุกข์มันอยู่ตรงนี้

เรื่องนี้ผู้สอนเองก็ต้องทำให้ดู อยู่ให้เห็น พูดให้ฟัง ทำให้ดู คือ มาเดินจงกรมมาสร้างจังหวะนี่แหละ อยู่ให้เห็น คือไม่เดือดร้อน ไม่คลุกคลี พูดให้ฟัง ก็พูดเรื่องจิตเรื่องใจ เพราะทุกคนมีจิตมีใจ ผู้มีปัญญาก็ต้องรู้ได้ ยกเว้นแต่จะนั่งฟังแล้วง่วงนอน ฟังจนตายก็ไม่รู้ เพราะเป็นข้าวลีบไม่มีเนื้อใน ถึงจะเอาไปปลูกมันก็ไม่งอก


( หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ : เปิดประตูสัจธรรม )